Friday, March 30, 2012

Tenniksen perusteet tarjolla tilauksen mukaan järjestettäväksi eri puolilla Suomea


Tenniksen perusteet tarjolla tilauksen mukaan järjestettäväksi eri puolilla Suomea
E-mail: tennisvalmentaja@gmail.com
Puhelin: 044-3380291


Jatkuvasti tarjolla tenniksen alkeita Hervannan kuplahallissa. Tarjolla yksityis- yhteisövalmennusta niille, jotka eivät halua seuraan liittyä ja seuratennistä rohkeammille.


Ilmottautukaa pusertamaan vauhtia kesään sunnuntaisin klo 12-13 ( 2012 huhtikuulla ja toukokuulla mikäli osanottajia) Hervannan kuplahallissa


 TU-38:lle on varattu toukokuussa arkisin ulkokenttä alkaville tennisryhmille Kaupissa. Varaamme muuallekin tennisvuoroja tarpeen ja kysynnän mukaan.

Työyhteisöt: Smartumsetelimahdollisuus teille. Tutustu tarkemmin seuratennistarjontaan "tu38tennis" hakusanalla


Seurojen ja yhteisöjen byrokratiavaateiden takia on vaarana toisinaan ajan käyttö epäoleelliseen, joten tervetullutta on tilaa tennisvalmennusta-optio suorana yhteydenottona, missä te hoidatte kenttäjärjestelyt.

Vaihtoehtoisesti tarjolla koko ajan http://tenniksen-alkeiskurssi.blogspot.com/ tenniksen alkeiskursseja ympäri vuoden

---------------------------------------
------------------------------------------

----------------------------------------
TENNISHISTORIAA:

Urheilun pikku jättiläinen, WSOY, Martti Jukola, 1947, osa 6/6 Tenniksen taktiikka opiksi ja ojennukseksi

Jo 1940- luvulla harjoiteltiin kämmenkiertoa ja ennakointia. Katso eri taktiikkakuviot ja opi


Taktiikka, eli pelaajan sijoitus


Verkkopallopelin taktiikassa on tärkeintä muistaa, että pallo voidaan voittaa ja siten saada pisteitä kahdella eri tavalla:

1) joko sijoittamalla pallo kentälle pois vastustajan ulottuvilta tai
2) pakottamalla vastustaja epäonnistumaan palautuslyönnissään.

Koko pelitaktiikka perustuu sijoitukseen. Siitä näkee heti, kuka on alokas, kuka taas kokenut pelaaja. Ihannesijoitus on sellainen, mistä voidaan suorittaa kaikki lyönnit vähimmällä ponnistuksella ja suurimmalla teholla. Lyönnissä on aina ajateltava seuraavaa lyöntiä ja sen vuoksi on lyönnin jälkeen palattava takarajalle keskelle kenttää. Syöttökentän takarajan seutuja on vältettävä, sillä silloin vastustaja voi yllättää millä lyönnillä hyvänsä. Kaksinpelissä on syötettävä takarajan takaa keskiviivalta. Nelinpelissä taas on edullisempaa syöttää kentän kulmauksesta, sillä silloin ennättää paremmin palauttaa vastalyöjän sijoituspallot, jotka on lyöty vinosti kentän yli.

Syötön vastaanottajan paikka on suuresti riippuvainen siitä, millainen pelaaja ja millainen syöttäjä on kysymyksessä. Sijoitutaanko takarajan taakse, takarajalle vai sen eteen riippuu siitä, kuinka nopeasti vastaanottaja tajuaa pallon tulon tai minkälainen on hänen lyöntitapansa. Takarajan takana seistessä on hyvää aikaa valmistaa lyöntiä ja suorittaa se. Sen vuoksi sopii takarajan taakse sijoittuminen hitaalle ja varsinkin lyöntinsä hyvin täydellisesti suorittavalle pelaajalle. Painostettaessa vastustajaa pyritään lähemmäksi verkkoa, missä tapauksessa kuitenkin takakenttäpelaaja useasti tulee lähemmäksi verkkoa kuin hänen lyöntitapansa edellyttää. Hänen on sen vuoksi tarkoin tutkittava tämä seikka, jotta hän tietäisi, minne saakka hän voi edetä. Todennäköistä on, että parhain paikka olisi sen kolmion takasivun keskipiste, joka saadaan, kun otetaan kolmion yhdeksi sivuksi paras mahdollinen syöttö oikealle ja toiseksi sivuksi paras mahdollinen syöttö vasemmalle ja kolmanneksi sivuksi näitä pisteitä yhdistävä takaraja. Pelaaja, jonka kämmenlyönti on parempi kuin rystylyönti, voi vetäytyä hiukan vasemmalle.

Sijoittuminen pelin aikana. Pelaajan on aina oltava selvillä siitä, minkä lyönnin hän aikoo suorittaa, lyökö hän pallon suoraan ilmasta tai ponnahduksesta. Volley-pallo on lyötävä niin läheltä verkkoa kuin suinkin. Siis nopeasti verkolle yhtenä syöksynä ja voimakas, varma smashi pallon tappamiseksi ensi yrityksellä. Tämä ei kuitenkaan aina tuota toivottua tulosta. Jos se epäonnistuu, on heti lyönnin jälkeen nopeasti sijoituttava niin hyvin kuin mahdollista keskirajalle, mutta ei ihan verkolle, vaan riippuen smashin tehokkuudesta 1,5–2,5 m:n päähän verkosta. Jos vastustajan palautuspallo tulee matalana, on uudelleen syöksyttävä verkolle. Verkolla oltaessa ei saa olla paikallaan, vaan siellä on liikuttava siten, että siirtyminen mihin suuntaan hyvänsä käy nopeasti.

Takarajalla voi pelaaja sijoittua varsin monella eri tavalla. Jos hänellä on tarkka, voimakas ja hiukan kierteinen lyönti, saa hän huoletta olla takarajan takana. sieltä käsin voidaan valmistua kunnollisesti lyöntiin ja suorittaa se matalana ja täydellisenä liikkeenä. Mutta vastattaessa korkeisiin palloihin täytyy tulla eteenpäin. Tällöin on pallotajun oltava nopea ja lyöntien on tultava nopeasti, melkeinpä ajattelematta. Sellaisen pelaajan, joka aikoo tehdä syöksyjä verkolle, on sijoituttava takarajan eteen. Tällä takarajan etupuolella pelaamisesta on myös se etu, ettei siinä tarvitse liikkua niin paljon kuin rajan takana, sillä siinä pelaten ylettyy pieninkin liikkein melkein kaikkiin palloihin. Mitä parempi tekniikkamies on, sitä lähempänä verkkoa hän pelaa. Liian lähelle (ns. kielletylle alueelle, joka on syöttökentän takarajan seutu) ei kuitenkaan saa edetä. Pelaaja saattaa joutua tällekin alueelle lyödäkseen jonkin lyönnin, mutta silloin hänen on mitä pikimmin palattava takaisin takarajalle tai edettävä verkolle. Vapaaehtoisesti ei pidä jäädä kielletylle alueelle, sillä silloin saa olla melkein varma siitä, että vastustaja yrittää heti lyödä pallon sille asettuneen jalkoihin, ja sen palauttaminen on mitä vaikeinta. Se voidaan kyllä palauttaa joko matalalla volleyllä tai puolivoplleyllä, mutta ne lyönnit edellyttävät melko suurta pelitekniikkaa.
Verkkopallopeli on taistelua, jossa pelaajan tulee toimia sekä johtajana että sotilaana. Ensin on opittava sotilaan tehtävät ja velvollisuudet. On osattava mailan käyttö ja sijoittuminen kentällä sekä opittava liikkumaan vaistomaisesti ja kevyesti. Johtajaominaisuudessa taas suoritetaan varsinainen taktillinen työ. Parhaat lyönnit eivät lähimainkaan tuo aina voittoa. Sen tekevät ne lyönnit, joita parhaiten käytetään hyväksi ja joilla eliminoidaan vastustajan ja sattuman aiheuttama vastus. Hyvän pelaajan taktiikka on vaihtelevaa. On tuhat tapaa voittaa ottelu. Tässä muutamia esimerkkejä:

Ottelu voidaan voittaa

             – pitämällä pallo mahdollisimman kauan pelissä
             – panemalla voimaa jokaiseen lyöntiin
            – valmistelemalla pitempi hyökkäys, joka päätetään ratkaisevaan  
                työskentelyyn verkolla
          -  pommittamalla takakentältä vaihtelevia palloja, jolloin vastustaja
              hämääntyy ja lopuksi epäonnistuu lyönneissään
          – juoksuttamalla vastustajaa kentän laidasta toiseen ja lyömällä lopuksi kaksi
             kertaa peräkkäin samaan laitaan.
Pelaajat ryhmitetään pelitapansa mukaan kolmeen ryhmään:
1)      Puolustuspelaajat, jotka tyynesti ja rauhallisesti tyytyvät odottamaan vastustajan virhelyöntiä ja johtavat hänet siihen ja jotka korkeintaan tekevät vastahyökkäyksen silloin, kun vastustaja tekee jonkin virheen. Tähän pelaajaluokkaan kuuluu hyvin tunnettuja pelaajia, kuten Austin, Johnson ym. Olematta hyökkäyspelaajia he kehittävät pelinsä niin tehokkaaksi ja vaihtelevaksi, että se on yhtä vaarallista kuin hyökkäyspelikin.
2)      Hyökkääjäpelaajat ovat luonteeltaan aivan toisenlaatuisia. He ovat tarmokkaita, ehkä hiukan kärsimättömiä mutta rohkeita, nopeita ja painostavia, ja hyökkäävät koko ajan. Toiset näistä pelaajista hyökkäävät heti takarajalta lyöden joka lyöntinsä kovaa, voimiensa takaa, toiset taas tulevat järjestelmällisesti verkolle, jossa pyrkivät tappamaan pallon.
3)      Yhdistelmä kummastakin ovat ne pelaajat, jotka (vaikka voisivat kuulua jompaankumpaan edellisistä ryhmistä), ovat ahkeralla harjoituksella kehittäneet lyöntiinsä voimaa ja varmuutta ja omaksuneet mahdollisimman vaihtelevan pelitavan. Tällaiset pelaajat kykenevät siirtymään tarvittaessa hyökkäyksestä puolustukseen ja päinvastoin, ja heitä on vaikeampi voittaa kuin sellaisia pelaajia, jotka aina hyökkäävät tai aina puolustavat


---------------------------------------------------------

http://tenniksen-perusteet.blogspot.com

-------------------------------------------

Blogger profiili muistoksi 18.2.2014 google+:aan siirtymisen takia
Profile photo>
Tenniksen alkeiskursseja Tampereella, Pirkkalassa, Nokialla etc
Yhteydenotot ja tiedustelut: 044-3380291 Sähköpostit: tennisvalmentaja@gmail.com ja tenniksen.alkeiskursseja(at)gmail.com
--------------------------